Divadelní představení v Polárce

Ve středu 27. listopadu jsme se se žáky osmých tříd vypravili do brněnského divadla Polárka na představení Prezidenti Cesta tam a zase. Hra skvěle zapadla i do současných oslav 30 let svobody. Začátek byl pojat interaktivně, žáci mohli prostřednictvím Facebooku pokládat dotazy prezidentským kandidátům a následně i volit. S více jak 50% hlasů byl zvolen kandidát číslo 1 Tomáš Garrigue Masaryk, aniž by žáci dopředu věděli, kdo koho představuje. Dále nám herci představili jednotlivá období všech čtyř vystupujících prezidentů Tomáše Garriguea Masaryka, Edvarda Beneše, Klementa Gottwalda a Gustava Husáka a seznámili nás nejen s politickým životem prezidentů a jejich nelehkými rozhodnutími, ale i s jejich osobními životy. Představení bylo ukončeno projevem Václava Havla z roku 1989.

Žáci se tedy měli možnost alespoň na chvíli podívat do období vzniku Československa, komunistického převratu v roce 1948, do okupace Československa v roce 1968 a nakonec i Sametové revoluce 1989. Nejen že si užili skvělé divadelní představení, ale dozvěděli se i mnoho informací o událostech, které formovaly naše dějiny. Herce poté odměnili potleskem ve stoje. Myslím, že nejedno oko nezůstalo na konci představení suché.

Eva Kučerová