DIGI odpoledne zaujalo děti i rodiče

V tomto školním roce jsme zahájili výuku informatiky podle nových vzdělávacích plánů. Na speciální školní akci jsme všem zájemcům z řad rodičů i dětem ukázali moderní technologie, které máme k dispozici, a jak mohou být využity pro kreativní a vzdělávací účely. Digitální kompetence rozvíjíme u žáků nejen v informatice, ale jsou získávány i v jiných předmětech.

Na akci byly k dispozici robotické stavebnice LEGO, 3D tiskárna, 3D skener, tablety Ipad,
moderní videomikroskopy, elektrotechnické stavebnice, projekční dotykové panely … Ukázali jsme jak učíme děti práci s daty, základy blokového programování ve Scratchi, navrhování
3D modelů v programu Tinkercad. Nechyběly také ukázky serverů, na kterých lze pracovat s umělou inteligencí při tvorbě grafiky a další zajímavé aplikace. Některé děti si stihly na akci také vymodelovat vlastní 3 D návrh a poté si jej vytisknout na 3D tiskárně. Děti a rodiče se také mohli dozvědět o informatickém myšlení v hodinách matematiky, vyzkoušet si využití Ipadů ve výuce jazyků atd.

Naším cílem bylo ukázat, jak mohou tyto technologie být využity pro rozvoj dovedností a podpořit zájem dětí o digitální svět.