Deváťáci v divadle a v botanické zahradě

Pestrý program čekal na žáky devátého ročníku ve čtvrtek 7. 12. 2023. Nejprve navštívili divadelní představení Ve jménu republiky v Divadle Polárka, během něhož se přenesli do Československa 50. let 20. století a na vlastní kůži zažili atmosféru pronásledování a stíhání osob zapojených do třetího odboje.

Poté se přesunuli do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zde prošli pět skleníků rozdělených podle zeměpisných pásem, seznámili se s flórou, která je pro tyto oblasti typická, a viděli rostliny, z nichž většinou znali jen jejich plody, jako je např. banánovník, kakaovník či granátovník.

Během jednoho dne si tak mohli zajímavou formou rozšířit svoje znalosti hned z několika předmětů.