Děti potěšily klienty SENIOR centra i návštěvníky nemocnice

V úterý 12. prosince 2017 vybraní žáci 1. stupně navštívili SENIOR centrum a potěšili krátkým vánočním vystoupením jejich obyvatele. Přednesli básně, pohádku, tančili, hráli na nástroje a zpívali. Na závěr besídky děti rozdaly vlastnoručně vyrobená vánoční přání. Protože se vystoupení líbilo, v úterý 19. 12. žáci vystoupili ještě jednou. Tentokrát v Nemocnici Blansko.

Všem žákům děkujeme.
Mgr. M. Smolová