Den otevřených dveří

Ve středu 1. března 2023 od 8 do 15 h pořádáme Den otevřených dveří. V jeho průběhu můžete navštívit vyučovací hodiny, prohlédnout si vybavení tříd včetně nově rekonstruovaných učeben a školní družinu,

podívat se na práci s interaktivními panely a tabulemi a seznámit se s dalšími aktivitami školy. Vedení školy a predagogičtí pracovníci Vám rádi poskytnou informace a zodpoví Vaše dotazy.