Den otevřených dveří

S velkým zájmem veřejnosti se setkal Den otevřených dveří ve středu 13. března 2019.

Návštěvníci si mohli prohlédnout třídy vybavené moderní technikou, školní družinu, nové šatny i multimediální učebnu, podívat se na práci s interaktivními tabulemi ve vyučovacích hodinách a seznámit se s dalšími aktivitami školy. Kromě rodičů našich žáků  i budoucích prvňáčků  jsme uvítali také rodiče se žáky navštěvujícími okolní malotřídní školy, kteří se zajímali o naši vzdělávací nabídku na druhém stupni.