Den otevřených dveří

S velkým zájmem veřejnosti se setkal Den otevřených dveří ve středu 14. března 2018. Návštěvníci si mohli prohlédnout vybavení tříd a školní družinu, podívat se na práci s interaktivními tabulemi ve vyučovacích hodinách a seznámit se s dalšími aktivitami školy. Přivítali jsme nejen rodiče našich žáků, ale i další zájemce o naši školu, zejména rodiče s budoucími prvňáčky. Velmi nás potěšil také velký počet návštěvníků z okolních obcí a žáků z malotřídních škol, kteří chtějí pokračovat na II. stupni právě u nás.

Věra Skoupá