Den dětí na Erbence

Ve čtvrtek 1. června 2017 připravili žáci V. A s paní učitelkou Světlanou Jakubcovou zábavné dopoledne pro své spolužáky a kamarády z 1. stupně. Děti plnily zábavné úkoly na školním hřišti. Počasí nám přálo.
Všem se akce velmi líbila.