Co dělali páťáci v březnu?

V měsíci březnu navštívily třídy 5. A a 5. C Městskou knihovnu v Blansku, kde nám paní knihovnice přečetla úryvek z knížky Tajemství jeskyně pokladů a potom jsme museli vyřešit šifru, abychom se dozvěděli, jak bude příběh dál pokračovat.

Na závěr jsme si mohli číst ještě chvíli v dětském oddělení.

Také jsme zavítali do Muzea Blanenska. V edukačním programu Blanensko od Keltů po středověk pro nás bylo nachystáno mnoho replik historických předmětů z celého zkoumaného období, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a ještě jsme si mohli vyzkoušet dobové oblečení.

Po úspěšném přiřazení předmětů k historickému období jsme si ještě prohlédli stálou expozici Cesta do pravěku Blanenska.

Byli jsme rádi, že jsme mohli tímto způsobem přivítat jaro.