Bádání za humny a Život v korunách stromů – žáci 7. A a 7. C na Rychtě v Krásensku

Na úvod jsme se představili a prozradili svůj oblíbený strom. Mým oblíbeným stromem je lípa, národní strom ČR, který je vyobrazen v národním znaku. Následovala další aktivita – měli jsme vymyslet kladné a záporné věci k tématu stromy ve městech. Potom jsme se rozdělili do skupin pomocí hlasů ptáků. Následně jsme vypracovali pracovní list. Abychom jej splnili, museli jsme obejít připravená stanoviště. Nakonec proběhlo vyhodnocení pracovních listů. Jako poslední jsme hráli simulační hru, kde jsme hráli role občanů Krásenka a diskutovali, proč nekácet památné stromy, jejichž listy prý ucpávají okapy a ničí místní kostel. Návrh podal farář. Po asi hodinové debatě začalo hlasování zastupitelstva, při kterém jsem hlasoval ne pro kácení stromů, ale ano pro zkrácení větví. Jirka Pikna

Nejzajímavější pro mě bylo lezení na strom a dívání se do mikroskopu. Tadeáš Čenger

Když jsme se seznámili s lektory, šli jsme na louku a zahráli si hru s lanem. Potom jsme šli do rybníka hledat vodní hmyz. Jediné, co náš tým našel, byla larva jepice. Potom jsme udělali plakát o tom, co jsme našli. Chtěl bych něco podobného znovu zažít. Jirka Kachlík

Na exkurzi v Krásensku mě zaujalo, jaké je to chodit v rybníce s broďákama. Když jsem ponořil nohu, bylo to, jako by mi voda vysávala nohy. Hodně jsem se toho naučil. Tomáš Kalvoda

Mají tam krásnou přírodu. Ráda bych tam jela znovu a zkusila něco jiného. Ze začátku jsme se báli jít do vody, ale pak nás to začalo zajímat. Bavilo mě, jak jsme lezli v broďácích do rybníčku a vytahovala jsem Verču z bahna. Saša Mikulčíková

Já a Saša jsme se rozhodly, že si vezmeme broďáky a půjdeme lovit do rybníka. Ze začátku jsme se bály, že tam spadneme, ale po chvilce jsme začaly nacházet různé larvy apod. a začalo mě to bavit. Asi nejvtipnější bylo, když se mi zasekla noha v blátě a Saša mě musela pomoct vytáhnout. Na exkurzi se mi moc líbilo a jela bych tam znovu. Veronika Šebelová

Zkoumali jsme různé vodní živočichy a vše, co se týká vody. Dokonce jsme v ní i chodili ve speciálních rybářských botách. Tato činnost mě bavila, dokud mi do nich nenateklo. Poté jsme sepsali zápis o našem zkoumání. Bylo to velmi zajímavé. Sam Fojtík

Exkurze se mi líbila. Mohli jsme si vybrat, jestli půjdeme do vody, nebo na louku. A naše skupinka se domluvila, že půjdeme na louku. Nejlepší bylo na louce lovit hmyz smýkačkou. Denisa Tynklová