Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

26. a 27. září 2022 jsme strávili na adaptačním pobytu v Jedovnicích, kam jsme se vydali se žáky 6. tříd, s jejich třídními učitelkami a dalšími pedagogy, kteří se zasloužili o zábavný program pro nás pro všechny.

První den jsme se ubytovali a vypravili se do Krasové, kde jsme šifrovali, zopakovali si, co víme o jeskyních Moravského krasu, a zahráli si tolik oblíbenou „vybiku“. Po návratu do kempu jsme se vydali do lesa stavět přístřešky. Tohle byla asi nejoblíbenější a také nejzdařilejší aktivita, jelikož by se do některých přístřešků dalo okamžitě nastěhovat.

Druhý den jsme se sice chystali k odjezdu, ale i tak jsme ještě stihli hry a soutěže, například živé člověče nezlob se, u kterého jsme si vykřičeli hlasivky při náruživém fandění.

Celé dva dny jsme se snažili navzájem se více poznat, spřátelit se a bavit se. A to se nám, dle mého názoru, podařilo.

Šestým třídám přejeme úspěšné vykročení do nové životní etapy, spoustu nových přátel, zážitků a vědomostí, které na ně jistojistě čekají.

Eva Kučerová