Adaptační pobyt se vydařil

Letos jsme se žáky šestých tříd na již tradiční adaptační pobyt vyrazili do Jedovnic. Ale přípravu jsme začali už ve škole, kde jsme si ve výtvarné výchově připravili a namalovali společně trička.  Každá třída si zvolila svůj symbol a barvy. Hotová a velmi povedená trička si žáci už vezli s sebou.

Ve čtvrtek si nejprve  v přírodním parku Velká Dohoda kluci a holky vyzkoušeli svoji obratnost, schopnost  překonat strach z výšky. Od zkušených instruktorů si nechali upevnit lezecké úvazky, nasadit přilby a nebáli se vydat na dřevěné kůly s nejrůznějšími překážkami.

Po pěší túře zpět do kempu Olšovec  čekaly na děti další atraktivní hry a činnosti, spojené s poznáváním sebe sama i svých spolužáků v jiných situacích i v odlišném prostředí, než znají ze školy.

Všichni zjistili, že zvládnou orientační běh podle mapy,  samostatně prošli stezku odvahy za tmy, rozšifrovali některé úkoly a spolupracovali v týmu. Za všechny aktivity byli žáci odměněni diplomem a malou sladkostí.

Myslím, že celý  pobyt se vydařil. Počasí nám docela přálo. I když bylo  chladno,   pár kapek nás od noční výpravy neodradilo. Kemp Olšovec nám poskytl skvělé podmínky pro všechny připravené hry a aktivity, ubytování bylo útulné a jídlo výborné. Odjížděli jsme s dobrým pocitem. Žáci se zjištěním, že si dokážou pomáhat, a učitelé, že máme prima žáky.

 

Jitka Jelínková

ZŠ Blansko, Erbenova 13