Adaptační kurz se vydařil

Letos jsme se se žáky šestých tříd vydali na již tradiční adaptační kurz do krásné přírody v okolí Chlumů a Hořic.

Ve středu 16.9. a ve čtvrtek 17.9.   čekaly na děti atraktivní hry a činnosti, spojené s poznáváním sebe sama i svých spolužáků v jiných situacích i v odlišném prostředí, než znají ze školy.

Chlapci a děvčata zjistili, že překonají únavu z náročné cesty, zvládnou orientační běh, dokáží najít nápovědy a vyluštit šifry, použít svoje znalosti a dovednosti při spolupráci v týmu. Největší ohlas vzbudila hra „kolíky“. Za všechny aktivity byli žáci odměněni diplomem a malou sladkostí.

Myslím, že celý kurz se vydařil. Žákyně a žáci se spřátelili mezi sebou a se svými učiteli a těší se na další společné zážitky.

Zdeňka Kalová