Školská rada

Členové školské rady

Za zřizovatele:

Mgr. Josef Půlkrábek

Za pedagogické pracovníky:

Mgr. Jaroslava Novotná
Mgr. Alena Štěrbáčková

Za zákonné zástupce žáků:

Ing. Richard Svoboda, Ph. D.
Martina Pánek Jourová