20. reprezentační ples 2019

Video z plesu

Video a fotografie z plesu pořádaného Futurum o.p.s. ve spolupráci se ZŠ Blansko, Erbenova 13

Kompletní fotoalbum z plesu ZŠ Erbenova Blansko. Ples se konal 8.9.2019.Polonézu žáků školy jsem natáčel na video: https://www.youtube.com/watch?v=QgOiFNbNwicKapela: @akcentblansko

Uverejnil používateľ GRUND Photography Nedeľa 10. februára 2019
https://www.facebook.com/blansko.cz/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBvoZIox57_ho1Tc4obudOpv-jUNNxWW0HJTZtieSYlm4Bmq7CbIgtb4T_4ZjDBYirnle4KvAPVtyO8