Zájmové kroužky

Kroužek Vedoucí  
 Florbal, dívky Mgr. Tomáš Vašek  
 Florbal – chlapci Mgr. Milan Vrána  
Tvůrčí psaní Mgr. Jana Jízdná  
Anglické divadlo PaedDr. Milena Machová  
Veselá věda Veselá věda z. ú.  
Anglický jazyk p. Smíšková  
Zábavná angličtina Mgr. Eva Kučerová  
Filmový kroužek Mgr. Jaroslav Cinkl