Zájmové kroužky

Kroužek Vedoucí
Dětská jóga p. Burešová
 Florbal, dívky Mgr. Tomáš Vašek
 Florbal – chlapci Mgr. Milan Vrána
Atletika Kroužky Brno
Divadlo a dramatická tvorba Kroužky Brno
Veselá věda Veselá věda z. ú.
Anglický jazyk p. Smíšková
Zábavná angličtina Mgr. Milena Machová
Filmový kroužek Mgr. Jaroslav Cinkl
Výtvarný kroužek Mgr. Iva Kadlecová
Sborový zpěv Mgr. Tomáš Vašek