Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení nového školního roku pro žáky 2. – 9. ročníků proběhne v úterý 1. září v 8:00 h ve třídách. Žádáme, aby doprovázející osoby z důvodu zvýšených hygienických opatření nevstupovaly do budovy.

Pro žáky 1. tříd se zahájení uskuteční 1. září v 8:15 h před budovou školy. Další program proběhne ve třídách. Do třídy mohou každé dítě doprovodit nejvýše dvě osoby.

Děkujeme za pochopení.

Předpokládané ukončení programu prvního školního dne bude asi v 9:30 h.

Školní jídelna a školní družina budou v provozu od 2. září.

Přejeme všem žákům i rodičům pevné zdraví a úspěšný vstup do nového školního roku.