Vyhlášení volných dnů pro žáky

Podle §24 odst. 2) zákona 561/2004 (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy volné dny pro žáky v termínu 29. 6. 2022 a 30. 6. 2022 z technických a organizačních důvodů. Vysvědčení bude vydáno 28. 6. 2022.