Výchovní poradci

Mgr. Romana Měštanová – výchovná poradkyně pro 1. – 5. ročník

e-mail: mestanova@erbenova.cz

Mgr. Jaroslav Cinkl – výchovný poradce pro 6. – 9. ročník

e-mail: cinkl@erbenova.cz

konzultační hodiny: pondělí 13.30 – 14:00 h, kabinet výchovného poradce

telefon: 516 415 651

Služby výchovného poradenství

Pomoc při řešení výchovných problémů

* individuální pohovory s žáky, třídními učiteli, s rodiči
* úzká spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP)

Pomoc při řešení prospěchových problémů

* individuální řešení s jednotlivými žáky, spolupráce s třídním učitelem, dalšími učiteli a s rodiči
* péče o žáky se specifickými poruchami učení
* úzká spolupráce s PPP

Profesní orientace

* informace pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče k přijímacímu řízení na střední školy
* informace o dnech otevřených dveří
* informace o jednotlivých SŠ, SOU, OU a U a oborech
* návštěva úřadu práce
* spolupráce s PPP – profesní orientace
* pomoc při vyplňování přihlášky na střední školu

Péče o talentované žáky

* informace o studiu na víceletých gymnáziích
* spolupráce s třídními učiteli žáků

Práce s třídním kolektivem

* individuální pohovory, spolupráce s PPP (harmonizace třídy), sociometrie tříd