Upozornění

Z důvodu realizace další etapy celkové rekonstrukce elektroinstalace v budově školy budou od 28. 6. 2021 kanceláře mimo provoz. V nezbytně nutném případě je možné využít mail erbenova@erbenova.cz.