Partnerství

Již od roku 1994 spolupracujeme s partnerskou školou v rakouském Mürzzuschlagu. Během každoročních výměnných pobytů žáků obou škol mají jejich účastníci možnost poznat partnerské město a jeho okolí, podílet se na společných aktivitách ve škole i ve volném čase a prakticky uplatnit své jazykové znalosti.

Několikrát jsme se úspěšně zapojili do mezinárodních projektů Comenius. Ve spolupráci se školami v Německu, Rakousku, Litvě, Polsku, Belgii, Nizozemí, Finsku, Švédsku, Itálii a Řecku jsme se zúčastnili řady výměnných pobytů, workshopů a dalších aktivit, které významně přispěly ke vzájemnému poznání žáků partnerských škol a k rozvoji jejich komunikativních dovedností v cizích jazycích. Za úspěšnou realizaci projektu Comenius jsme obdrželi Evropskou cenu kvality. V současné době připravujeme další mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+.