Konzultační hodiny ve školním roce 2021/2022

KONZULTAČNÍ HODINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
vyučujícíden/časmístnost
Mgr. Novotná Jaroslavast 14:00 – 14:45učebna fyziky
PhDr. Skoupá Věraút 14:00 – 14:30kancelář ZŘŠ
Mgr. Cinkl Jaroslavpo 13:30 – 14:00kabinet vých. poradce
Mgr. Dvořáčková Marcelapá 7:20 – 7:50kabinet matematiky
Mgr. Sabina Flídrováút 7:20 – 7:50kabinet fyziky
Mgr. Zdeněk Jakšíkút 7:25 – 7:55kabinet ČJ
Mgr. Jelínková Jitkaút 7:15 – 7:45jazyková učebna
Mgr. Jízdná Janačt 7:20 – 7:50kabinet dějepisu
PaedDr. Kalová Zdeňkast 7:10 – 7:40jazyková učebna
Bc. Kocůrek Karelčt 7:20 – 7:45kabinet ČJ
Ing. Mgr. Konečná Ivanast 7:20 – 7:50kabinet dějepisu
Mgr. Kučera Jiříčt 7:20 – 7:50kabinet dějepisu
Mgr. Kučerová Evapá 7:20 – 7:50kabinet matematiky
Mgr. Poláková Petraút 7:25 – 7:55kabinet vých. poradce
Mgr. Popelková Petraút 7:20 – 7:50kabinet matematiky
Mgr. Prudká Alenačt 7:15 – 7:40učebna fyziky
Mgr. Růžičková Lucieút 13:50 – 14:20učebna VIII.C
Mgr. Rychnovská Naděždast 7:25 – 7:55kabinet ČJ
Mgr. Sádecká Terezast 7:25 – 7:55kabinet 1. srupně
Mgr. Slouka Lukášpá 7:20 – 7:50kabinet dějepisu
Mgr. Šmerdová Barborapá 7:20 – 7:50kabinet matematiky
Mgr. Vašek Tomášpo 14:00 – 14:30kabinet TV
Mgr. Vrána Milanst 7:20 – 7:50kabinet TV
KONZULTAČNÍ HODINY PRO TELEFONICKÝ KONTAKT
S RODIČI VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022
vyučujícíden/čas
Mgr. Novotná Jaroslavapo 11:00 – 11:30
PhDr. Skoupá Věrapo 13:30 – 14:00
Mgr. Moráčková Silviest 7:25 – 7:55
Mgr. Cinkl Jaroslavpo 13:30 – 14:00
Bc. Dohnalíková Janast 7:25 – 7:55
Mgr. Dvořáčková Marcelapo 12:30 – 13:00
Mgr. Sabina Flídrovást 13:30 – 14:00
Mgr. Zdeněk Jakšíkút 12:45 – 13:15
Mgr. Jakubcová Světlanast 7:25 – 7:55
Mgr. Jelínková Jitkaút 13:00 – 13:20
Mgr. Jetelinová Janačt 7:25 – 7:55
Mgr. Jízdná Janaút 12:40 – 13:10
Mgr. Kadlecová Ivast 7:25 – 7:55
PaedDr. Kalová Zdeňkačt 12:40 – 13:10
Bc. Kocůrek Karelpo 10:00 – 10:30
Ing. Mgr. Konečná Ivanast 12:40 – 13:10
Mgr. Kučera Jiříst 10:00 – 10:30
Mgr. Kučerová Evačt 12:40 – 13:10
PaedDr. Machová Milenast 7:25 – 7:55
Mgr. Malíková Jaroslavast 7:25 – 7:55
Mgr. Měšťanová Romanapá 10:50 – 11:35
Mgr. Novotná Evaút 7:25 – 7:55
Mgr. Poláková Petraút 7:25 – 7:55
Mgr. Popelková Petraút 9:00 – 9:30
Mgr. Prudká Alenaút 9:00 – 9:30
Mgr. Rejdová Janaút 12:40 – 13:25
Mgr. Rychnovská Naděždaút 7:25 – 7:55
Mgr. Sádecká Terezaút 7:25 – 7:55
Mgr. Slouka Lukášút 10:00 – 10:30
Mgr. Smolová Martinaút 7:25 – 7:55
Mgr. Šmerdová Barborast 10:00 – 10:30
Mgr. Štěrbáčková Alenast 7:25 – 7:55
Mgr. Vašek Tomášpo 10:50 – 11:20
Mgr. Vrána Milanst 10:50 – 11:10