Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

podle informací MŠMT začne od 12. 4. 2021 rotační forma výuky žáků 1. stupně. Tato forma výuky se bude uskutečňovat následujícím způsobem: jeden týden bude mít výuku celá třída prezenčně (ve škole) a následující týden tato třída zůstává na distanční výuce (doma). U nás ve škole 12. 4. nastoupí do prezenční výuky třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A. Od 19. 4. tyto třídy budou mít distanční výuku a do školy nastoupí třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 4. C, 5. B. Takto bude v dalších týdnech docházet pravidelně k rotaci tříd.

Podmínkou účasti na prezenční výuce je negativní antigenní test. Testování bude probíhat 2x týdně (pondělí, čtvrtek). Školní jídelna i školní družina budou pro žáky v době prezenční výuky v provozu.

Oficiální informace nám v této době stále postupně přicházejí. Ihned po jejich zpracování budou k dispozici na stránkách školy další podrobnější informace a postupy.

PŘEHLED NÁVAZNÝCH POSTUPŮ antigenního testování ve školách (pdf, MŠMT)

Co jako rodiče potřebujete vědět o testování ve školách (pdf, MŠMT)