Informace k obnovení výuky pro 6., 7. a 8. roč. od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

od 30. 11. se obnovuje střídavá výuka pro žáky 6., 7. a 8.  ročníků. Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu, pouze drobné změny se budou týkat výuky pracovních činností v 6. a 7. ročníku (žáci budou mít při prezenční výuce 1 hodinu PČ týdně – viz rozvrh jednotlivých tříd v eŽK). Kolektivy tříd zůstávají zachovány. Pokud byli žáci přihlášeni ke stravování před uzavřením škol, není nutné se znovu přihlašovat, obědy budou žákům při prezenční výuce poskytovány automaticky.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vstup cizích osob do budovy školy není povolen. Vstup je možný pouze v odůvodněných případech (vyzvednutí žáka z odpolední ŠD – 1. st., předem sjednané jednání se zákonnými zástupci).

V týdnu od 30. 11. 2020  do 4. 12. 2020 (lichý týden):

• bude výuka ve škole probíhat pro třídy VI. A, VI. C, VII. A, VII. C, VIII. A

distanční výuka bude určena pro třídy VI. B, VII. B, VIII. B, VIII. C

V týdnu od 7. 12. 2020  do 11. 12. 2020 (sudý týden):

• bude výuka ve škole probíhat pro třídy VI. B, VII. B, VIII. B, VIII. C

distanční výuka bude určena pro třídy VI. A, VI. C, VII. A, VII. C, VIII. A

Takto se výuka bude do odvolání opakovat  po týdnech.

Těšíme se na setkání.