Informace k obnovení výuky pro 3., 4., 5. a 9. roč. od 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

od 30. 11. se obnovuje prezenční výuka pro žáky 3., 4., 5. a 9. ročníků. Výuka bude probíhat podle platného rozvrhu. Kolektivy tříd zůstávají zachovány. Školní jídelna i školní družina (ranní i odpolední) budou v běžném provozu. Pokud byli žáci přihlášeni ke stravování před uzavřením škol, není nutné se znovu přihlašovat, obědy budou těmto žákům poskytovány automaticky.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vstup cizích osob do budovy školy není povolen. Vstup je možný pouze v odůvodněných případech (vyzvednutí žáka z odpolední ŠD – 1. st., předem sjednané jednání se zákonnými zástupci).

Těšíme se na setkání.