Fotoohlédnutí za měsícem listopadem

Měsíc listopad přinesl na Erbenku doslova záplavu událostí, a tak jen namátkou:
Výuku na prvním stupni obohatila návštěva divadelního představení, dále se děti v rámci projektu
Zdravé zuby učily pod vedením studentů zubního lékařství, jak pečovat o svůj chrup, některé třídy
také navštívily vánoční dílny v Muzeu Blanenska.


Na druhém stupni proběhlo klání v oblíbené strategické hře piškvorky, žáci 9. ročníku se zúčastnili
preventivního programu s názvem Jak se nestát obětí sexuálního násilí, pro žáky 8. ročníku byl
připraven zeměpisný výukový program, šesťáci navštívili brněnský zábavní vědecký park VIDA!
a Moravskou galerii.
Nezaháleli ani naši sportovci, mladší i starší žáci a žákyně se zúčastnili okresního přeboru ve florbalu.
Všem děkujeme za reprezentaci školy.
A protože se blíží vánoční svátky a čas před nimi bývá tradičně naplněn i charitativní činností,
nezahálelo se ani v tomto ohledu. Erbenka se zapojila do akcí Jsem laskavec a Krabice od bot
a přispěla do sbírek pro potřebné děti a také pro opuštěná zvířata. Obě akce zajistily paní učitelky Eva
Kučerová a Barbora Šmerdová. Děkujeme.
Listopadové dění a jeho plynulé překročení do času adventního ozdobilo 30. listopadu vystoupení
našeho pěveckého souboru vedeného panem učitelem Karlem Kocůrkem na náměstí Republiky
v rámci programu Blanenských Vánoc.
Krásný advent všem!

Zápasy ve florbalu

Exkurze VIDA Brno, třída 6.C

PIŠQWORKY

Svatomartinské pečení, 3. třídy

Program Zdravé zuby, 1. stupeň

Zpívání u vánočního stromečku