Foto ohlédnutí za měsícem dubnem

V dubnu se v naší škole událo nespočet zajímavých akcí. Jednou z nejdůležitějších byl bezesporu zápis budoucích prvňáčků. Blížící se Velikonoce žáci i učitelé oslavili Modré pondělí a Žluté (Šedé) úterý oblečením v tradičních barvách spojenými s těmito dny.

V hodinách anglického jazyka si žáci vyzkoušeli „lovení vajíček“ nebo hru na detektivy. V pátých a šestých třídách se konaly preventivní programy na témata o škodlivosti kouření a tabákových výrobků a vztahů ve třídě. Žáci vyšších ročníků zase navštívili Mendelianum a v předmětu Výchova ke zdraví se dozvěděli nové informace o canisterapii. Také je třeba vyzdvihnout sportovní aktivity, Kunštátskou laťku, okresní soutěž v přehazované v Boskovicích a turnaj v malé kopané. Žáci prvních tříd se zúčastnili programu v knihovně města Blanska a spolu s druhými třídami zhlédli Muzikál o pejskovi a kočičce. V dubnu naši žáci absolvovali okresní kolo olympiád v českém jazyce a v matematice. V průběhu měsíce naši školu navštívili žáci pátých tříd ze ZŠ Rudice a Olomučany.  

Zápis budoucích prvňáků

Velikonoce

Plavání 2. a 3. třídy

Turnaj v přehazované a malá kopaná

Návštěva knihovny

Dopravní hřiště – měsíc bezpečnosti

Úklid Moravského krasu

Návštěva Mendeliana a canisterapie v předmětu Výchova ke zdraví

Preventivní programy