Zájmové kroužky

Školní rok 2017/18

Kroužek Vedoucí Třída/Ročník
Filmový kroužek Mgr. Jaroslav Cinkl 4. – 8. ročník
 Zábavná angličtina  PaedDr. Milena Machová  2. a 3. ročník
 Florbal – chlapci Mgr. Milan Vrána  Sportovní klub Eden